PROTECCIÓ DE DADES

Les dades proporcionades per vostè amb aquest formulari pasaran a formar part d’un arxiu propietat de Exclusives del Carburador CB. De conformitat amb l’article 5 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Carácter Personal, vosté té el dret a accedir a aquesta informació, a rectificar-la si les dades son incorrectes, i a donar-se de baixa del arxiu mitjançant la sol.licitud per escrit dirigida a:

Exclusives del Carburador CB
Carrer Girona, 2
08500 –VIC

Exclusives del Carburador, CB només utilitzarà les dades proporcionades als efectes pels quals han estat facilitades i per a la comunicació amb l’usuari. En cap cas s’entregaran aquestes dades a terceres empreses excepte en aquells casos específics en que sigui imperatiu per llei.

 

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA A LA BOTIGA VIRTUAL DE PADDOCK

Les compres realitzades a www.paddock.cat i www.padddock.es (d’ara endavant “botiga virtual de Paddock), queden sotmeses a les condicions generals de compra contingudes al lloc web de paddock. La formalització de la comanda implica la total acceptació d’aquestes.

En realitzar una comanda, el client rebrà una confirmació automàtica per correu electrònic a l’adreça que ens ha facilitat. Cada producte està associat a un estat de “disponible/no disponible” que l’administració de la botiga virtual modifica puntualment segons l’estoc de la botiga, no obstant la disponibilitat dels productes està subjecta a imprevistos i canvis sense avís previ que depenen de les existències dels mateixos al magatzem de Paddock, doncs la botiga virtual de Paddock comparteix les existències amb la botiga física de Vic.

Preguem als usuaris que comuniquin el més aviat possible qualsevol error o discrepància respecte a les seves comandes. Paddock es reserva el dret d’anular comandes efectuades en base a errors tipogràfics i/o aritmètics.

En cas de rebre productes defectuosos en la seva forma o funcionament, el client disposa de 7 dies comptats des de la recepció de la comanda per a retornar-la, sempre havent comunicat la incidència a Paddock (per e-mail a info@paddock.cat o per telèfon al 93 886 65 20) i havent rebut la conformitat dels administradors de la botiga virtual. Els productes es retornaran en perfecte estat i conservant l’embalatge original per tal de poder tenir dret a la substitució o reintegrament del seu import en cas de no disponibilitat. Les despeses d’enviament, seran a càrrec del client, llavors, en cas de substitució, Paddock enviarà el nou producte sense càrrec.

Tots els productes exposats a la botiga virtual de Paddock, gaudeixen d’una garantía que cobreix qualsevol defecte de fabricació, però no serà aplicable quan el defecte es degui a una mala utilització, ni en cap cas passat un any de la seva adquisició.

MITJANS DE PAGAMENT

El pagament de les comandes es tramita a través de passarel·la bancària i amb targeta VISA com a forma de pagament per defecte. No s’accepta contra reembors. Posa’t en contacte amb Paddock si desitges pagar mitjançant transferència bancària (per e-mail a info@paddock.cat o per telèfon al 93 886 65 20). Per a més informació sobre els mitjans i protocols de seguretat de la botiga virtual de Paddock, vegeu-ne l’Avís Legal contingut en la mateixa botiga virtual.

IMPOSTOS I DESPESES D'ENVIAMENT

Les compres efectuades a la botiga virtual de Paddock, estan sotmeses al pagament de l’impost sobre el valor afegit (IVA), segons l’establert en la normativa vigent per a les persones físiques o jurídiques residents als Estats membres de la Unió Europea, i també per a les persones extracomunitàries. Tots els preus exposats a la botiga virtual de Paddock, inclouen aquest impost.

Els costos addicionals que puguin generar els enviaments correran a càrrec del client. En aquests casos, Paddock comunicarà al client la incidència de què es tracti abans d’enviar-li la seva comanda.

Els preus de l’enviament dels productes exposats a la botiga virtual de paddock, només seran vàlids per a comandes nacionals, en cas d’enviaments internacionals el client s’haurà de posar en contacte amb Paddock (per e-mail a info@paddock.cat o per telèfon al 93 886 65 20).

Les presents condicions generals, s’interpretaran de conformitat amb la legislació vigent a Espanya en la matèria, que s’aplicarà subsidiàriament en tot allò que no s’hagi previst en les mateixes. (Bàsicament, la llei 34/2002 de 11 de juliol de serveis de la informació i del comerç electrònic).
Les compres efectuades a la botiga virtual de Paddock, s’entendran com a realitzades al domicili de:

Exclusives del Carburador, CB
Carrer Girona, 2
08500 Vic
Telèfon: +34 938866520
Fax: +34 938866520

<< Tornar